Ara modra – informacje, występowanie, zachowanie, ochrona

Niebieska papuga ara – wygląd, opis gatunku, pochodzenie

Ara modra (Cyanopsitta spixii), nazywana inaczej małą niebieską arą, to średnia (ok. 56 cm) papuga neotropikalna, a zarazem jedyna przedstawicielka rodzaju Cyanopsitta. Papuga ta jest mniejsza niż większość popularnych ar. Wyróżnia się ponadto charakterystycznym niebieskim upierzeniem. Grzbiet i skrzydła mają u niej ciemniejszy odcień, spód ciała jest jaśniejszy, natomiast głowa przybiera barwę szaroniebieską. Ara modra ma czarny dziób i żółte tęczówki. Młode ptaki wyglądają podobnie jak dorosłe – mają jednak ciemnobrązowe oczy i krótszy ogon.

Dymorfizm płciowy u ary modrej jest słabo zaznaczony. Obie płcie mają niemal identyczne upierzenie, ale samice są nieco mniejsze od samców. Ze względu na jednokolorowe – niebieskie – ubarwienie ara modra bywa mylona z modroarą hiacyntową, która jest jednak prawie dwukrotnie większa.

Ara modra to gatunek endemiczny, spotykany niegdyś jedynie na obszarze północno-wschodniej Brazylii, głównie w stanie Bahia. Ograniczony zasięg występowania gatunku jest silnie związany z jego specyficznymi wymaganiami siedliskowymi. Ara modra wykazuje silną preferencję do lasów galeriowych, porośniętych palmami, kaktusami, opuncjami i drzewami Tabebuia aurea, które wykorzystuje do żerowania i gniazdowania. Charakterystyczne dla obszarów zamieszkiwanych przez te papugi jest występowanie sezonowych cieków wodnych.

Papuga ara modra – zagrożenia, ochrona, hodowla w niewoli

Na przestrzeni lat doszło do drastycznego spadku liczebności gatunku. Do głównych czynników wpływających niekorzystnie na populację papug ar modrych należą:

  • wycinka lasów,
  • niszczenie naturalnych siedlisk,
  • zmiany antropogeniczne,
  • konkurencja ze strony gatunków inwazyjnych,
  • kłusownictwo,
  • presja ze strony drapieżników.

Polecane pokarmy dla papug - sprawdź promocje!

Od 2019 r. ara modra według IUCN uznawana jest za gatunek wymarły na wolności. Według informacji niektórych obserwatorów na wolności mogły jednak pozostać jeszcze pojedyncze osobniki.

Obecnie populacja ary modrej składa się z około 100 osobników żyjących w niewoli na całym świecie. Większość z nich utrzymywana jest w ogrodach zoologicznych, choć niektóre ptaki należą do osób prywatnych. Organizacje działające na rzecz ochrony przyrody angażują się w hodowlę niebieskich papug w niewoli, która ma doprowadzić do zwiększenia liczebności gatunku i przywrócenia go do środowiska naturalnego.

Ara modra – zachowanie, tryb życia, charakter

Ze względu na rzadkość występowania ary modrej opis jej zachowań i zwyczajów na wolności nie jest tak dobrze znany, jak ptaków zimujących w Polsce czy gołębi pocztowych. Papugi ary modre zyskały jednak opinie miłośników rutyny. Obserwowano m.in. jak codziennie poruszają się tą samą trasą i o określonych porach wykonują te same czynności.

Ptaki najczęściej trzymają się w parach lub niewielkich grupach. Ary modre podobnie jak ptaki zimujące w Polsce prowadzą osiadły tryb życia. Z natury są raczej nieśmiałe. W sezonie lęgowym papugi stają się silnie terytorialne, wojownicze i agresywne.

Ara modra to hałaśliwa i gadająca papuga, która słynie ze zdolności dźwiękonaśladowczych. Świetnie radzi sobie z powtarzaniem ludzkich słów. Chętnie używa ochrypłych i skrzeczących odgłosów w locie. Gadająca papuga posługuje się także charakterystycznym odgłosem godowym.

Papuga ara modra – wymagania, hodowla, rozmnażanie, cena

Utrzymanie ary modrej w niewoli – relacje z ludźmi, warunki, żywienie

Ara modra (Cyanopsitta spixii) nigdy nie była popularnym ptakiem towarzyszącym. Utrzymywana była jedynie przez bogatych kolekcjonerów. Istnieją więc jedynie nieliczne informacje i anegdoty o życiu niebieskiej gadającej papugi w niewoli. Na jej temat przeważają jednak pozytywne opinie.

Generalnie ara modra uchodzi za towarzyskiego, inteligentnego i czułego ptaka, któremu zdarza się jednak okazywać pewną złośliwość. Według opisu opiekunów niebieska ara jest żywiołowa, energiczna i chętna do zabawy. Choć początkowo może być nieco zdystansowana, łatwo aklimatyzuje się do otoczenia i nawiązuje przyjazne relacje z ludźmi.

Ara modra o niebieskim upierzeniu oraz jej charakterystyka, występowanie i najważniejsze informacje
Papuga ara modra, piękny ptak do hodowli w domu, a także charakterystyka oraz wymagania

Ara modra ma dość duże wymagania mieszkaniowe. Potrzebuje przestronnej woliery, o solidnej metalowej konstrukcji. Ze względu na jej zapędy niszczycielskie i zamiłowanie do dziobania należy stale dostarczać jej świeże gałązki drzew. Cennym wzbogaceniem dla papugi ary modrej będą też drewniane zabawki i inne elementy do niszczenia. Dodatkowo warto zapewnić jej basenik z wodą – ara modra przepada za kąpielami.

W naturze ary modre żywią się przede wszystkim owocami palm, kaktusów, orzechami i nasionami lokalnych roślin. W niewoli arę modrą można karmić w podobny sposób jak inne ary. Odpowiednia dla niej będzie karma przeznaczona dla dużych papug zawierająca m.in. orzechy, nasiona słonecznika i kukurydzę. Dodatkowo dietę papugi warto wzbogacać owocami, warzywami, kiełkami i zieleniną. A może zainteresuje cię także ten artykuł na temat papugi ary?

Ara modra – hodowla, rozmnażanie, cena, zakup

Cyanopsitta spixii to gatunek monogamiczny. Papugi te późno osiągają dojrzałość płciową (w wieku około 7 lat). Ary modre łączą się w pary na całe życie. Do lęgów przystępują w okresie od listopada do marca, prawdopodobnie raz w roku. Podczas zalotów ary wzajemnie się karmią oraz wykonują rytualne loty. Samica składa zwykle 2-3 jaja w zagłębieniach drzew. Okres inkubacji trwa około 26 dni. Ptaki silnie przywiązują się do miejsc gniazdowania i korzystają z nich rokrocznie.

Hodowla ptaków w niewoli, ze względu na ich bliskie pokrewieństwo, jest bardzo trudna. Często zdarza się, ze złożone jaja są bezpłodne lub zarodki zamierają już na wczesnym etapie. Lęgi mogą odbywać się w budkach lęgowych lub dziuplach wydrążonych w pniach drzew. Aby rozmnażanie papug zakończyło się sukcesem, trzeba zachować szczególną ostrożność i nie niepokoić przyszłych ptasich rodziców. W innym przypadku ptaki mogą zniszczyć lub porzucić jaja.

Papugi ary silnie angażują się w edukację potomstwa – uczą młode ptaki lotu i żerowania. Gdy ich potomstwo jest zagrożone, przybierają charakterystyczne pozy i starają się odstraszyć agresora donośnym głosem i trzepotem skrzydeł. Młode ptaki usamodzielniają się po 5 miesiącach. Papugi ary modre żyją około 30 lat, czyli znacznie dłużej niż np. gołębie pocztowe.

Co ciekawe, na wolności zaobserwowano parę ptaków składającą się z samca ary modrej i samicy ary marakany. Niestety próby rozmnażania tych ptaków zawsze kończyły się niepowodzeniem – nie udało się im dochować potomstwa.

Ara modra zyskała ogromną popularność za sprawą filmu animowanego „Rio”. Nic więc dziwnego, że wiele dzieci marzy o tym, by mieć tak uroczą niebieską przyjaciółkę. Egzotyczna papuga jawi się jako znacznie bardziej interesująca niż ptaki zimujące w Polsce czy gołębie pocztowe.

Niestety posiadanie niebieskiej papugi na razie musi pozostać w sferze dziecięcych marzeń. Legalne nabycie ary modrej, w jakiejkolwiek cenie, jest obecnie niemożliwe. Zgodnie z konwencją CITES międzynarodowy handel osobnikami tego gatunku, z wyłączeniem celów ochronnych lub naukowych, jest zakazany. Cena podobnej pod względem upierzenia modroary hiacyntowej wynosi około 30 000 zł.

Ara modra to uwielbiana papuga, którą większość osób ma szansę podziwiać jedynie na wielkim ekranie. Gatunek wciąż ma jednak szansę na przetrwanie. Być może za jakiś czas arę będzie można więc zobaczyć już nie tylko w kinie, ale również na wolności.

ikona podziel się Przekaż dalej