Kluczowe są w tym przypadku:

  • Świadomość, jak ważna jest ochrona gatunków i dbałość o te, które są zagrożone wyginięciem.
  • Regularność i cykliczność udzielanej pomocy.
  • Nadanie rozgłosu u możliwości wirtualnej adopcji i płynących z niej korzyściach.

Metodą małych kroków można w ten sposób zmienić codzienność zwierząt, które – bez wsparcia ludzkiego – są często skazane na wyginięcie.

Czym jest wirtualna adopcja zwierząt?

Adopcja zwierząt to pełnienie funkcji swoistego wirtualnego opiekuna. To doskonałe rozwiązanie w sytuacji, gdy dana osoba nie jest w stanie – co oczywiste w przypadku dzikich zwierząt – zająć się nim realnie. Może natomiast zyskać status opiekuna internetowego. Wirtualna adopcja zwierzęcia, np. psa w schronisku, to proces wsparcia, w ramach którego darczyńca regularnie bierze udział w jego utrzymaniu, stając się oficjalnym patronem. Podobnie – choć z małymi różnicami – wygląda proces wirtualnego zaadoptowania dzikiego zwierzęcia.

Jakie są podobieństwa? Adopcja jest certyfikowana i potwierdzana w formie pisemnej lub internetowej. Pozwala to w wielu przypadkach np. na zaprezentowanie swoich danych przy informacji o danym zwierzęciu – imienia i nazwiska. Komplet takich informacji można również wykorzystać w swoim serwisie internetowym lub w mediach społecznościowych.

Wirtualna adopcja jest więc rozwiązaniem, gdy np.:

  • Marzeniem rodzinnym jest własny pies, ale nie ma możliwości do jego utrzymania w domu lub mieszkaniu.
  • Rodzina chce zaopiekować się konkretnym gatunkiem np. ze względu na zagrożenie wyginięciem.
  • Rodzice chcą nauczyć dzieci tego, jak ważna jest natura i środowisko w codzienności.

Jak przebiega adopcja dzikich zwierząt na odległość?

Jak wygląda proces wirtualnej adopcji krok po kroku? Wchodząc na pomagam.wwf.pl, można znaleźć szczegółowe informacje oraz, co ważne, przykładowe cele internetowego wsparcia. Ratowanie topniejącej populacji rysi, ochrona fok na Bałtyku, a może regularne wsparcie na jeden z polskich symboli – żubry? Oto, co trzeba wykonać, by znaleźć się w gronie rodziny WWF.

1. Wypełnienie formularza

Aby zostać wirtualnym opiekunem, wystarczy wypełnić odpowiedni formularz, w treści wpisując dane, które mają być wyświetlane przy zdjęciu zwierzęcia otoczonego internetową opieką.

2. Decyzja o wysokości i cykliczności wpłaty

Kolejny etap to ustalenie stawki, w ramach której realizowana jest wirtualna adopcja. Są to środki niezbędne do spełnienia określonych potrzeb wybranego gatunku. Nie musi być ona spora – od lat działalność WWF opiera się na szerokiej grupie wsparcia osób, które są w stanie regularnie, co miesiąc zapewnić relatywnie niewielkie kwoty. W ten sposób owa masowość przekłada się na efektywność. To stabilność i cykliczność są kluczowe dla ratowania planety i sprawowania odpowiedniej opieki nad konkretnymi gatunkami.

Wybierając kwotę wsparcia przez WWF, można postawić na jeden z gotowych modeli lub po prostu samodzielnie zadecydować, jaką kwotą można wspomóc wirtualną adopcję zwierzęcia. Warto podkreślić, że można zrobić jednorazową darowiznę lub wybrać regularną wpłatę środków.  

3. Wpłata pieniędzy

Po ustaleniu wysokości darowizny, dokonaj płatności według podanej instrukcji.

4. Pobranie certyfikatu potwierdzającego adopcję

Po dokonaniu płatności można pobrać certyfikat potwierdzający adopcję. Jest on dowodem oraz powodem do dumy. To często, np. w firmach, okazja do niezobowiązujących rozmów o stanie światowej fauny i flory, czy potrzebie ochrony środowiska. W sytuacji, gdy każde tego rodzaju zaangażowanie jest małą cegiełką dla ratowania ekosystemu, warto odpowiednio wyeksponować potwierdzenie wirtualnej adopcji.

Jakie są zobowiązania pełniącego funkcję wirtualnego opiekuna? Adopcja zwierząt online i tego rodzaju aktywność w dużej mierze cechuje się dobrowolnością, swobodą, brakiem ścisłych zobowiązań. Status wirtualnego opiekuna przyznawany jest wraz z pierwszą wpłatą na konto. Zbierane w ten sposób pieniądze trafiają na celowe działania i poddziałania przeznaczone dla danego zwierzęcia.

Na co przeznaczane są środki pozyskane w ramach wirtualnych adopcji? Należy podkreślić, że Fundacja WWF Polska zastrzega sobie prawo do przekierowania zebranych środków również na inne cele statutowe związane z realizacją projektów ochrony przyrody, a nie wyłączne przekazanie ich na pomoc danym zwierzętom.

Rezygnacja z wirtualnej opieki możliwa jest w każdej chwili. Nic nie stoi na przeszkodzie, by zmienić plany, np. wraz z gorszą sytuacją materialną. Wycofując się z wirtualnej adopcji, nie trzeba podawać przyczyn, czy też tłumaczyć, skąd taka decyzja. Dla WWF liczy się to, że mogliśmy w takiej sytuacji wspólnie działać na rzecz ochrony dzikich zwierząt.

Pomoc dzikim zwierzętom – sprawdź, które z nich możesz adoptować

WWF, od początku lat 60 ubiegłego wieku, dzięki zaangażowaniu wolontariuszy i rosnącemu wsparciu darczyńców działa aktywnie na rzecz ochrony ginących gatunków. Jak wygląda ochrona dzikich zwierząt w praktyce?

Adopcja wilka

To jeden z najczęściej wybieranych wariantów w WWF. Wobec bardzo zmniejszającej się populacji wilka szarego – obecnie żyje ich tylko ok. 2 tys. – każda forma wsparcia jest nadzwyczaj ważna. Wilki są zwierzętami szczególnie narażonymi na działalność człowieka. To nie tylko kwestia kłusownictwa, ale również częste kolizje z pojazdami na leśnych drogach. Zagrożeniem dla gatunku jest również negatywny wizerunek wilka wynikający m.in. z ataków na nieprawidłowo zabezpieczone zwierzęta gospodarcze.

Symboliczna adopcja wilka pozwala ograniczyć szkody wywoływane przez wilki oraz promować ten gatunek w lokalnych społecznościach – m.in. poprzez pracę nad poprawą wizerunku zwierzęcia w kontekście potencjalnych zagrożeń.

Adopcja żubra

Choć zaadoptowanie żubra brzmi – przyznajmy – bardzo abstrakcyjnie, przez internet i przy odrobinie dobrej woli jest w pełni możliwe. Polskie symbole leśnej siły i wytrzymałości stają się rzadkością. Tym ważniejsze jest, by zadbać o to, by mogły egzystować we właściwych warunkach, a w regionach, gdzie przebywają, regularnie prowadzić aktywności, dzięki którym uświadamia się lokalną społeczność o historii gatunku i jego znaczeniu dla gospodarki leśnej.

Adopcja rysia

Populacja rysia w Polsce szacowana jest na około 150 osobników. Praktycznie każdy osobnik jest więc na przyrodniczą wagę złota. Tymczasem kłusownictwo, wypadki drogowe, wycinka lasów sprawiają, że ten największy kot Europy ociera się obecnie o granicę wyginięcia. Bez zaawansowanej ochrony w formacie takim, jaki zapewnia WWF szanse na przetrwanie gatunku, stają się tylko symboliczne. WWF nad rozwojem populacji rysi w Polsce intensywnie pracuje już od kilkunastu lat. Działania obejmują m.in. dbałość o tereny, w których nadal znajdują się kryjówki tych zwierząt. Ważny punktem jest też budowa świadomości dotyczącej znaczenia rysi dla ekosystemu.

Adopcja foki

Urokliwe spojrzenie foki szarej – pełne uczucia i ciepła – potrafi rozczulić każdego. Być może efektem będzie wirtualna adopcja zwierzęcia, którego populacja w Bałtyku obliczana jest na ok. 32 tys. sztuk. Łowy, turystyka i ogólna działalność człowieka sprawia, że egzystencja fok jest coraz trudniejsza. Tracą swoje siedliska, przypadkowo – szczególnie młode foki – wplątują się w sieci rybackie, a w rejonie Bałtyku bywają traktowane jako szkodniki. WWF kładzie obecnie duży nacisk na obudowę populacji tego gatunku.

Czy każdy może adoptować dzikie zwierzę online?

Zaletą wirtualnych adopcji dzikich zwierząt jest wspomniana wcześniej swoboda – praktycznie każdy jest w stanie wesprzeć w ten sposób WWF. Adopcja dzikiego zwierzęcia online wykorzystuje nowoczesne formaty płatności przez internet. W przypadku osób nieposiadających własnego konta niezbędna będzie więc pomoc osoby, która takie wykorzystuje. Innych ograniczeń nie ma. Adopcja dzikich zwierząt na odległość okazuje się więc zaskakująco łatwa i przejrzysta.

Aby dokonać wirtualnej adopcji, wystarczy dokonać wpłaty na wybrany cel. Można wybrać opcję wpłat miesięcznych lub jednorazowe wsparcie. Format WWF umożliwia wskazanie różnych wielkości kwot – od 30 zł, przez 60 zł, po 100 zł lub po prostu wskazanie innej, dowolnej wysokości.

Darczyńcom, którzy wpłacili minimum 30 zł, przysługuje Certyfikat Adopcyjny możliwy do pobrania po przekazaniu darowizny. Efektowny certyfikat wsparcia dla osób zapewniających wirtualną adopcję to nie tylko powód do niewątpliwej dumy. To przede wszystkim dowód na to, że darczyńcy nie jest obojętne środowisko, otoczenie i świat, w którym żyjemy.

Ponadto, po dołączeniu do Klubu WWF, dzięki wpłacaniu comiesięcznych składek i po zostawieniu dresu korespondencyjnego, w ramach podziękowania otrzymuje się pakiet powitalny. W jego skład wchodzi list witający na pokładzie, prezent niespodzianka, mailowe podsumowanie działań organizacji z poprzedniego roku, aktualny numer magazynu „Planeta Ziemia” oraz jego trzy inne wydania przesyłane w ciągu roku. Co miesiąc otrzymuje się także newsletter z aktualnymi informacjami na temat prowadzonych działań.

Sprawdź na stronie WWF, w jaki sposób również i Ty możesz zaangażować się w ochronę gatunków i adoptuj zwierzaka online! Pomoc dzikim zwierzętom jest łatwiejsza niż kiedykolwiek.

artykuł sponsorowany

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 0.0% czytelników artykuł okazał się być pomocny