Płazy - charakterystyka, zdjęcia, porady, ciekawostki

Płazy to ciekawe zwierzęta, które można hodować w terrarium lub w akwarium. Entuzjaści płazów lubią oglądać życie tych zwierząt, które jednak aktywizują się głównie nocą. Płazy są mięsożerne i nie należy trzymać ich razem z rybami. Hodowla żab, ropuch, kumaków i traszek w warunkach domowych nie jest trudna ani kosztowna, gdyż wystarczy im temperatura pokojowa. Poznaj nazwy najciekawszych gatunków oraz przykłady płazów najłatwiejszych do hodowli.

Gatunki płazów w Polsce

Rodzaje płazów

Płazy to zwierzęta zmiennocieplne, które zamieszkują różne środowiska. Żyją w wodach słodkich, na lądzie, na drzewach czy też w ziemi. Płazy nie posiadają błon płodowych, dlatego też ich rozród odbywa się w wodzie. Płazy składają jaja do wody, gdzie rozwijają się kijanki. Po metamorfozie w osobniki dorosłe, żyją na lądzie. Główne przykłady płazów to żaby, ropuchy i traszki.

Wyróżniamy 3 rodzaje płazów:

 • płazy bezogonowe czyli żaby, kumaki, ropuchy,
 • płazy ogoniaste, na przykład traszki,
 • płazy beznogie.

Lista płazów występujących w Polsce:

 • żaba jeziorkowa,
 • żaba wodna,
 • żaba śmieszka,
 • żaba trawna,
 • żaba moczarowa,
 • żaba dalmatyńska,
 • salamandra plamista,
 • traszka grzebieniasta,
 • traszka zwyczajna,
 • traszka karpacka,
 • traszka górska,
 • kumak nizinny,
 • kumak górski,
 • grzebiuszka ziemna,
 • ropucha szara,
 • ropucha zielona,
 • ropucha paskówka,
 • rzekotka drzewna.

Hodowla płazów w domu

Płazy bezogonowe jak żaby, kumaki czy ropuchy oraz płazy ogoniaste jak traszki są często hodowane w terrariach. Rzadko hoduje się płazy beznogie, gdyż żyją one w piasku i trudno je obserwować. Ich wymagania co do terrarium są różne w zależności od gatunku. Najczęściej dla płazów urządza się terrarium wilgotne, nieogrzewane, w którym panuje temperatura pokojowa. Dlatego też, kosztowne jest nie tyle ogrzewanie terrarium co jego wyposażenie i oświetlenie. Niektóre płazy, na przykład żaby, mogą zamieszkiwać oczko wodne w ogrodzie. Żaby są bardzo pożyteczne, gdyż zjadają szkodniki i ślimaki. Płazy są najczęściej mięsożerne i żywią się bezkręgowcami, owadami czy drobnymi kręgowcami.

W terrarium najczęściej hodujemy płazy bezogonowe jak żaby i ropuchy oraz płazy ogoniaste jak traszki. Najmniej popularne w terrariach są płazy beznogie. Nieliczni przedstawiciele płazów beznogich hodowanych w akwarium to typhlonectes natans. Te płazy akwariowe muszą mieszkać w dużym akwarium, co najmniej 60 litrów, z grubą warstwą piasku na dnie. Akwarium nie może zawierać żadnych ostrych przedmiotów. Niestety nie są to zwierzęta akwariowe łatwe do obserwowania, gdyż większość czasu przebywają zagrzebane w piasku. Są to nie wymagające i łatwe do hodowli płazy akwariowe, jednak nie dają zbyt wiele okazji do obserwacji ich życia.

Płazy bezogonowe - nazwy, gatunki i przedstawiciele

Jakie płazy bezogonowe można hodować w terrarium

Płazy bezogonowe posiadają krępe ciało bez widocznej szyi oraz 2 pary odnóży, z których tylne są dłuższe i silniejsze. Nie posiadają ogona. Ciało płazów pokryte jest nagą skórą, która posiada liczne gruczoły śluzowe mające za zadanie utrzymywanie stałej wilgotności ciała płaza. Niektóre gatunki mają wydzieliny, które zawierają substancje trujące.

Płazy bezogonowe żyją na całym świecie, z wyjątkiem Arktyki i Antarktydy. Większość z nich żyje jednak w wilgotnych, tropikalnych regionach. W Polsce żyje 13 gatunków tych płazów. Typowi przedstawiciele płazów bezogonowych to kumaki, żaby i ropuchy.

Lista płazów bezogonowych dla początkujących:

 • karlik szponiasty,
 • żaba szponiasta,
 • żaba rogata,
 • rzekotka zielona,
 • rzekotka żabia,
 • ropucha aga,
 • ropucha azjatycka,
 • kumak dalekowschodni.

Przykłady najłatwiejszych do hodowli płazów bezogoniastych

Płazem często hodowanym przez początkujących jest karlik szponiasty. Jest to nieduża, delikatna żabka, która dorasta do około 4 cm długości. Nie wymaga zbyt dużo przestrzeni i niewiele kosztuje. Żaba szponiasta jest większa od karlika i potrzebuje dużego akwarium, co najmniej 50 litrów. Szybko się oswaja i je z ręki. Żaba szponiasta jest mięsożerna i może zjadać ryby. Dlatego też nie nadaje się do akwarium z rybami.

Żaba rogata jest samotnikiem i hoduje się ją zazwyczaj pojedynczo. Nie wymaga dużego akwarium, gdyż najczęściej siedzi nieruchomo czekając na zdobycz. Żaba ta ma zadziorny charakter i potrafi ugryźć zanim nie oswoi się ze swoim opiekunem. Ugryzienie nie jest groźne dla człowieka. Nie należy jej przekarmiać, gdyż ma ona skłonności do otłuszczenia.

Płazem łatwym do hodowli jest rzekotka zielona, która lubi towarzystwo innych przedstawicieli swojego gatunku, dlatego też wymaga dużego akwarium. Prowadzi nocny tryb życia, zaś w dzień przeważnie siedzi w bezruchu. Jest to zwierzę łatwe do hodowli, pod warunkiem obchodzenia się z nim ostrożnie.

Płazy ogoniaste hodowane w domu - nazwy, wymagania

Płazy ogoniaste to zwierzęta o wydłużonym ciele, przypominające nieco jaszczurki. Typowi przedstawiciele tych płazów to traszki. Należą do nich gatunki wodne i lądowe. Mają one dwie pary kończyn, które są słabo wykształcone, jednakowej długości i słabo umięśnione. Większość płazów ogoniastych zamieszkuje środowisko wodne lub lądowe, nieliczne przykłady tych płazów żyją w jaskiniach i na drzewach.

Lista płazów ogoniastych, które nadają się do hodowli przez początkujących:

 • traszka chińska,
 • traszka waltla,
 • aksolotl,
 • ambystoma tygrysia.

Przykłady najczęściej hodowanych płazów ogoniastych to traszka chińska i traszka Waltla. Traszka chińska nie powinna być trzymana w akwarium z rybami, gdyż jest mięsożerna. Nie potrzebuje dużego akwarium i jest zwierzęciem łatwym do hodowli. Osiąga ona 7 - 9 cm długości, zaś traszka Waltla 20 - 30 cm długości.

Najczęściej hodowanym płazem ogoniastym w Polsce jest aksolotl. Zwierzę to dorasta do długości 20 cm i potrzebuje czystej, chłodnej wody. Jest to płaz mięsożerny. Bardzo łatwo dostać go w sklepach zoologicznych.