Owady - gatunki, charakterystyka, zdjęcia, porady praktyczne

Na świecie żyje wiele interesujących zwierząt. Jedne są niebezpieczne, inne nie stanowią zagrożenia. Spotyka się osobniki bardzo pożyteczne dla środowiska i takie, które są uważane za szkodniki. Zwierzęta przystosowały się do życia w różnych warunkach, często skrajnie trudnych. Wśród ogromnego bogactwa najliczniejszą grupę gatunków stanowią owady. Zajmują ważne miejsce w ekosystemie. Dlatego też postanowiliśmy o nich opowiedzieć nieco więcej.

Wstępna charakterystyka owadów

Owady to najliczniejsza i niezwykle zróżnicowana gromada zaliczana do stawonogów. Oprócz tego są to zwierzęta tworzące największą grupę gatunków na ziemi. Środowisko życia tych organizmów to głównie ląd, na wszystkich kontynentach. Trzeba jednak wiedzieć, że część odmian wtórnie przystosowała się do życia w warunkach wodnych. Precyzyjne określenie ilości gatunków jest trudne. Najczęściej podawane szacunki mówią, że jest ich kilka milionów. Insekty są jedynymi bezkręgowcami zdolnymi do lotu. Co ciekawe, jako pierwsze zwierzęta posiadły tę umiejętność. Warto wiedzieć, że dzielą się na dwie podgromady.

Bez względu na odmianę, ciało owadów dzieli się na trzy części. Chodzi o wyraźną głowę, tułów oraz odwłok. Nie można zapominać o skrzydłach, ale w tym wypadku musimy wrócić do wspomnianych podgromad. Do pierwszej zaliczane są owady uskrzydlone. Skupia ona większość gatunków insektów. W tej podgromadzie występuje dodatkowy podział. Na owady z przeobrażeniem zupełnym i niezupełnym. W pierwszej opcji mamy do czynienia z klasycznym rozwojem. Z jaja powstaje larwa a z niej dorosły osobnik. W drugiej odmianie larwa przypomina dorosłego owada, lecz jest mniejsza, nie ma skrzydeł i cech płciowych.

W drugiej podgromadzie znajdują się owady bezskrzydłe. Są to niewielkie organizmy o delikatnych ciałach. Ich znakiem rozpoznawczym, poza brakiem skrzydeł, są parzyste przydatki. Ich ulubionym środowiskiem życia jest gleba i mocno zacienione miejsca. Przeważnie żywią się próchnicą i resztkami roślin. Współcześnie na świecie występuje 31 rzędów owadów, w tym tylko 4 bezskrzydłe. W Polsce bytują 24 rzędy insektów, daje to około 30 000 gatunków. Najliczniej reprezentowane są chrząszcze, muchówki i motyle. Bardziej obszerna charakterystyka owadów znajduje się na naszej stronie. Natomiast w tym artykule przechodzimy do innych zagadnień.

Przykłady owadów w Polsce

Jak już wspomnieliśmy w naszym kraju występuję całkiem sporo chrząszczy. Sklasyfikowano przeszło 6200 gatunków. Tymczasem na całym świecie jest ich około 350 000. Zatem to najliczniejszy rząd spośród owadów. Żyją w różnorodnym środowisku, spotyka się chrząszcze lądowe, leśne, łąkowe, polne, ale także wodne. Ich charakterystyczną cechą są chitynowe osłony tylnych skrzydeł. Opisywane insekty dzielą się na drapieżne i wielożerne. Do pospolitych chrząszczy żyjących w naszym kraju należy biedronka mączniakówka i trzynastokropkowa, chrabąszcz majowy. Warta uwagi jest kałużnica czarnozielona, największy gatunek wodny w Polsce.

Pod względem liczebności rząd motyli zajmuje drugie miejsce wśród owadów. Do tej pory sklasyfikowano około 165 000 gatunków. Dzieli się je na dzienne i nocne, z czego ta druga grupa jest największa. Motyle również występują na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy. Najwięcej odmian żyje w tropikalnych rejonach globu. Poza tym są to zwierzęta leśne, pustynne a nawet górskie. Polska jest naturalnym środowiskiem przeszło 3200 gatunków. Na łąkach i w lasach można spotkać pazia królowej, czerwończyka nieparka czy czerwończyka płomieńca. Tymczasem ćmy, motyle nocne, to na przykład brudnica nieparka, wzjeżka łozówka.

Na całym świecie występuje również wiele gatunków muchówek. Ten rząd liczy ich obecnie około 120 000. Są to organizmy zamieszkujące i środowiska wodne i lądowe. Trzeba też wiedzieć, że są aktywne za dnia, ale też nocą. Ich pokarm jest bardzo zróżnicowany. W zależności od odmiany, muchówki mogą pożywiać się padliną, odchodami, krwią lub też nektarem kwiatowym. W Polsce sklasyfikowano około 6600 gatunków. Najbardziej znanym przedstawicielem jest mucha domowa. Charakterystyczny jest także bąk brązowy i komar pospolity. Po więcej opisów owadów odsyłamy na nasza stronę.

Niebezpieczne owady w Polsce

Owady stanowią bardzo ważny element ekosystemu. Wiele z nich jest bardzo pożytecznych. Najlepszym przykładem potwierdzającym te słowa są pszczoły. To one zapylają rośliny dzięki temu ludzie i zwierzęta mają, co jeść. Bez pszczół życie na ziemi nie byłoby możliwe. Istnieją jednak także gatunki niebezpieczne. Zagrażające zdrowiu a nawet życiu innych zwierząt i ludzi. Na szczęście w naszym kraju nie spotyka się tych najgroźniejszych. Mimo tego na niektóre insekty trzeba uważać. Bez wątpienia należą do nich szerszenie mogące osiągać nawet 5 cm długości. Użądlenie szerszenia jest bolesne a dla osób uczulonych na jego jad może być śmiertelne.

Alergicy powinni także uważać na osy. Kolejnym dość groźnym owadem jest turkuć podjadek. Dorasta do około 7 cm długości i większość życia spędza pod ziemią. Dlaczego więc jest określany, jako niebezpieczny? Dlatego, że może być nosicielem tężca. Wybrawszy się nad rzekę czy jezioro można natknąć się na płoszycę szarą. Jej potoczna nazwa to skorpion wodny. Ten owad nie jest jadowity, lecz jego ukąszenie jest bardzo bolesne. Nie zapominamy oczywiście o komarach. Te, które żyją w naszej strefie klimatycznej może nie są groźne. Jednak z całą pewnością potrafią mocno uprzykrzyć życie. To nadal nie wszystkie przykłady.

Zwierzęta domowe są narażone na kontakt z owadami pasożytniczymi. Chodzi tu oczywiście o pchły będąca dla czworonogów prawdziwym utrapieniem. Ponadto te insekty mogą roznosić choroby, w tym tasiemca. Co ważne występują też odmiany żerujące na człowieku. Musimy także wspomnieć o dwóch gatunkach zagrażających ludzkiemu zdrowiu. Chodzi tu o wesz oraz pluskwę domową. Opisane powyżej zwierzęta to rzecz jasna tylko kilka przykładów. W naszym kraju żyją też inne insekty, których należy się wystrzegać. O nich jak i innych, pożytecznych i ciekawych organizmach opowiadamy na naszej stronie.