Kurs instruktora hipoterapii – komu jest polecany?

Kurs instruktora hipoterapii to doskonała opcja dla osób zainteresowanych pracą terapeutyczną, które są miłośnikami nie tylko koni, ale także innych zwierząt. Co istotne, wcześniejsze doświadczenie jeździeckie nie jest obowiązkowe do rozpoczęcia szkolenia z zakresu tej formy terapii psychoruchowej. Kluczowe jest za to zaangażowanie w pomoc innym, otwartość na zdobywanie nowych umiejętności, cierpliwość, empatia oraz gotowość do pracy z różnorodnymi grupami pacjentów.

Tego nauczysz się na kursie hipoterapii

Każdy uczestnik kursu na instruktora rekreacji ruchowej (bez względu na wybraną specjalizację) zapoznaje się z częścią ogólną, w której omawiane są podstawy anatomii, biomechaniki i fizjologii człowieka, fizjologia wysiłku fizycznego, a także zagadnienia związane z żywieniem i dietetyką w sporcie.

Druga część kursu hipoterapeuty to moduł specjalistyczny, który obejmuje:

  • wprowadzenie – historię hipoterapii, formy hipoterapii, wskazania i przeciwwskazania do hipoterapii czy wybór konia;
  • podstawy teoretyczne – fizykoterapię i kinezyterapię, psychoterapię w procesie rehabilitacji, pedagogikę specjalną z elementami oligofrenopedagogiki czy charakterystykę wybranych rodzajów niepełnosprawności;
  • wiedzę metodologiczną – bezpieczeństwo pacjenta, metodykę prowadzenia zajęć, dokumentację w hipoterapii czy ćwiczenia wykorzystujące zabawę.

Właśnie taki program ma kurs hipoterapii (https://pakis.pl/kursy/132) oferowany przez Polską Akademię Kultury i Sportu.

Gdzie może pracować instruktor hipoterapii po kursie?

Ukończenie kursu hipoterapii może być pierwszym krokiem w edukacji z zakresu terapii z udziałem koni. Jeśli zdecydujesz, że chcesz dalej zdobywać nową wiedzę i umiejętności, to możesz zapisać się na kolejne kursy, np. trenera klasy II albo instruktora hipoterapii osób niepełnosprawnych, które ma w swojej ofercie PAKiS.

Jeżeli jednak chcesz znaleźć pracę od razu po zdobyciu tytułu instruktora hipoterapii, to po kursie możesz ubiegać się o zatrudnienie w:

  • ośrodkach rehabilitacyjnych – oferują one terapie z udziałem koni dla osób z różnymi niepełnosprawnościami fizycznymi i psychicznymi,
  • placówkach edukacyjnych – szkoły i inne ośrodki z branży oświatowej często wykorzystują hipoterapię jako wsparcie w procesie edukacyjnym dla dzieci z trudnościami w nauce,
  • ośrodkach rekreacyjnych – organizują zajęcia terapeutyczne dla osób chcących poprawić kondycję fizyczną i emocjonalną.

Możesz także założyć własną działalność i oferować sesje terapeutyczne klientom indywidualnym lub grupowym.

ikona podziel się Przekaż dalej