Trochę biologii

Cykl płciowy kota

Aby zajść w ciążę, kotka musi być płodna, czyli znajdować się w stanie rui.Kotki osiągają dojrzałość płciową wyjątkowo wcześnie - pierwsza ruja może u nich wystąpić jeszcze przed ukończeniem czwartego miesiąca życia. Kotka w rui zachowuje się w specyficzny sposób - często głośno i gardłowo miauczy, pokłada się na ziemi z wysoko uniesionym zadem, niewiele je, jest pobudzona. Wszystko po to, by poinformować jak największą liczbę samców, że jest gotowa do zapłodnienia.

Cykl płciowy kotki jest uzależniony od długości dnia. Dziko żyjące samice najczęściej wchodzą w fazę rui w okresie między marcem a majem. U hodowlanych kotek niekastrowanych cykl ten jest zwykle  nieregularny. Na wystąpienie rui - oprócz pory roku - wpływają również waga oraz rasa (dachowce dojrzewają przeważnie szybciej niż ich rasowi kuzyni).

Fazy rui

Ruja dzieli się na dwie fazy. Pierwsza z nich nosi nazwę okresu przedrujowego i trwa przeważnie 1 do 3 dni. W tym czasie kotka częściej oddaje mocz, turla się po podłodze, pomiaukuje i grucha, intensywnie ociera się o domowe wyposażenie, ale jednocześnie nie dopuszcza do siebie samca.

Drugą fazą jest ruja właściwa: kotka dopuszcza do siebie jednego lub kilku samców. Odbywa wiele stosunków płciowych, co jest dla niej wyczerpujące. W tym czasie jest pobudzona i drażliwa, niewiele je. Skupia się wyłącznie na jednym zadaniu.

Dlaczego możliwie duża ilość aktów seksualnych jest dla kotki taka ważna? Gdyż wyłącznie w trakcie kopulacji dochodzi do uwolnienia komórki jajowej, która może później zostać zapłodniona. Im więcej odbytych stosunków, tym więcej kociąt pojawi się później na świecie.

Długość trwania

Rujka u kotki trwa przeciętnie do 10 dni, ale jest to tzw. średnia statystyczna, od której zdarzają się odstępstwa. W niektórych przypadkach okres płodności może trwać nawet dwa tygodnie. Objawy rui są również bardzo indywidualne - niektóre kotki w ogóle nie dają po sobie znać, że weszły w okres płodny.

Między okresami płodności występuje okres wyciszenia, który powinien trwać 7 do 14 dni. W praktyce zdarza się, że jest krótszy, albo w ogóle nie występuje. Mówimy wtedy o rui permanentnej. Jest to stan patologiczny, niezwykle wyczerpujący dla kotki, jej organizm nie ma bowiem czasu na odpoczynek i regenerację.

Jak pomóc kotce?

Ruja nie jest dla kotki bolesna, nie powoduje fizycznego cierpienia. Z pewnością jednak wymaga od niej ogromnych nakładów energetycznych. Kotka w rui mało je i prawie nie śpi, jest więc wyczerpana. Jeśli nie prowadzimy legalnej, zarejestrowanej hodowli, powinniśmy wykastrować kotkę zanim wpadnie w pierwszą ruję.

Szaro-bure kotki o różnych umaszczeniach, a także czy kocięta z jednego miotu mogą mieć różnych ojców
Kocięta z jednego miotu mogą mieć różne kolory, a czy kocięta mogą mieć różnych ojców

Polecane karmy dla kotów - sprawdź je!

W praktyce oznacza to, że zabieg powinien zostać wykonany w 3 - 4 miesiącu życia. Jest to praktyka powszechna i dozwolona. Kastrowanie przed pierwszą rują zabezpiecza zwierzę przed rozwinięciem ropomacicza w przyszłości. Ogranicza też możliwość wystąpienia rozmaitych problemów behawioralnych związanych z rują, na przykład znaczenia moczem. Sprawdź także ten artykuł z informacjami, czy koty przywiązują się do ludzi.

Jedna mama, wielu ojców

Nadpłodność

Jako się rzekło, jedynie stosunek płciowy powoduje, że organizm kotki uwalnia komórkę jajową gotową do zapłodnienia. Dzięki temu mechanizmowi kocięta z jednego miotu mogą mieć kilku różnych ojców. Właściwie to każde z nich może pochodzić od innego kocura. Zjawisko to nosi nazwę nadpłodności.

Co ciekawe, nauce znane są przypadki nadpłodności u ludzi, choć są one wyjątkowo rzadkie. Możliwe jest jednak, by dwóch różnych ojców zapłodniło kobietę, której organizm wyprodukował dwie komórki jajowe w jednym cyklu. Ciążę powstałą w wyniku tego zjawiska nazywa się ciążą dwojaczą.

Tata ma znaczenie

Kocięta z jednego miotu mogą znacząco różnić się między sobą wyglądem. Często spotyka się rodzeństwo umaszczone w kompletnie różny sposób. Jest to właśnie pokłosie nadpłodności.

Każde kocię w miocie dziedziczy jeden komplet genów po mamie i drugi - po tacie. Jeden mógł być czarny, drugi rudy, a trzeci bury pręgowany. I stąd to całe “zamieszanie”. Często trudno nawet określić, z kim i kiedy dana kotka zaszła w ciążę, szczególnie jeśli udało jej się w trakcie rui uciec z mieszkania.

Nie tylko o wygląd chodzi

Jeśli chodzi o kociego tatę, to jednak nie jego wygląd jest najważniejszy, a charakter. Badania naukowe wskazują, że temperament i osobowość kocura ma bardzo duży wpływ na występowanie tych cech u jego potomstwa.

Innymi słowy - jeśli kocur jest z natury zwierzęciem otwartym, odważnym i bezkonfliktowym, to jego dzieci również będą otwarte, odważne i skore do współpracy. I odwrotnie - kocury lękliwe powołują na świat lękliwe kocięta. Podobnie sytuacja ma się z agresją.

Odpowiedni dobór kocura jest zatem kluczowy w procesie hodowli zwierząt o konkretnym charakterze i nastawieniu do świata. Pokazuje to, jak wielką odpowiedzialność spoczywa na hodowcy, który powinien dokładnie selekcjonować reproduktorów, aby nie powielać niepożądanych cech charakteru.

ikona podziel się Przekaż dalej